Insulae – Arhitektura pametnog otoka

Posted Leave a commentPosted in Tehnika

Što želimo postići? Ideja ovog projekta je stvoriti osnovu za samostalan Otok koji će s energetske, vodoprivredne i ekološke perspektive biti neovisan o kopnu. Energetska neovisnost može se postići korištenjem obnovljivih izvora energije (fotonaponskih panela) za opskrbu električnom energijom, vodoprivredna neovisnost postiže se korištenjem postrojenja za desalinizaciju koje osigurava dovoljnu količinu pitke svježe vode, a ekološka […]